Αγγλικά (en) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

saba (en)Σουαχίλι (sw) Επεξεργασία

  ΑριθμητικόΕπεξεργασία

saba (sw)