Σκοτικά γαελικά (gd) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

sùgh (gd)

ΣυνώνυμαΕπεξεργασία