Σκοτικά γαελικά (gd) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

brot (gd)

ΣυνώνυμαΕπεξεργασία