Κλιτικός τύπος επιθέτου

επεξεργασία
      ενικός         πληθυντικός  
sèche sèches

sèche (fr)