Δείτε επίσης: rollback

Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Ρήμα επεξεργασία

roll back (en)

 1. η επιστροφή σε πρότερη κατάσταση
 2. (βάσεις δεδομένων) βλ. συνώνυμο abort (ματαιώνω)
  If you do not want to save the changes, you can roll back using the ROLLBACK or ROLLBACK TRANSACTION statement[1]
   αντώνυμα: commit
  συγγενικά: rollback(ουσιαστικό)
  δείτε επίσης: rollback (data management) στην αγγλική Βικιπαίδεια

Δείτε επίσης επεξεργασία

 • roll back στην αγγλική Βικιπαίδεια  

  Αναφορές επεξεργασία

 1. (αγγλικά) SQLite Transaction, πρόσβαση:2020-03-13