Εσπεράντο (eo) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

rigardadi < rigard(i) + -ad- + -i

  Ρήμα επεξεργασία

ρήμα rigardadi
χρόνος μορφή ενεργητική
μετοχή
παθητική
μετοχή
ενεστώτας rigardadas rigardadanta rigardadata
αόριστος rigardadis rigardadinta rigardadita
μέλλοντας rigardados rigardadonta rigardadota
υποθετική rigardadus - -
προστακτική rigardadu - -

rigardadi (eo)