Εσπεράντο (eo) επεξεργασία

  Ρήμα επεξεργασία

ρήμα rigardi
χρόνος μορφή ενεργητική
μετοχή
παθητική
μετοχή
ενεστώτας rigardas rigardanta rigardata
αόριστος rigardis rigardinta rigardita
μέλλοντας rigardos rigardonta rigardota
υποθετική rigardus - -
προστακτική rigardu - -

rigardi (eo)