Δείτε επίσης: référendum

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

referendum (en)  Ουσιαστικό

επεξεργασία

referendum (vec)      ενικός         πληθυντικός  
referendum referendums

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

referendum (fr) αρσενικό  Ουσιαστικό

επεξεργασία

referendum (et)  Ουσιαστικό

επεξεργασία

referendum (id)  Ουσιαστικό

επεξεργασία

referendum (it)  Προφορά

επεξεργασία
 

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

referendum (nl)  Ουσιαστικό

επεξεργασία

referendum (pl) ουδέτερο

Συγγενικά

επεξεργασία  Ουσιαστικό

επεξεργασία

referendum (ro)  Ουσιαστικό

επεξεργασία

referendum  Ουσιαστικό

επεξεργασία

referendum (sr)  Ουσιαστικό

επεξεργασία

referendum (cs)  Ουσιαστικό

επεξεργασία

referendum (fi)