ενικός         πληθυντικός  
réorganisation réorganisations

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

réorganisation (fr) θηλυκό