Πολωνικά (pl) επεξεργασία

  Προφορά επεξεργασία

 

  Ουσιαστικό επεξεργασία

poza (pl) θηλυκό

  1. η πόζα

  Επίρρημα επεξεργασία

poza (pl)

  1. εκτός

Σημειώσεις επεξεργασία

  • το επίρρημα συντάσσεται με οργανική (narzędnik) και όχι με τοπική (miejscownik) ακόμα και όταν αναφέρεται σε τόπο