Γαλλικά (fr)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

policière (fr)

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

policière (fr)