ενικός         πληθυντικός  
plongée plongées

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

plongée (fr) θηλυκό