Ίντο (io)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

patri (io)