Δείτε επίσης: pandèmia, pandémia

  Προφορά

επεξεργασία
ΔΦΑ : /pænˈdiːmɪə/

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

pandemia (en)  Προφορά

επεξεργασία
ΔΦΑ : /pandemia/

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

pandemia (eu)  Προφορά

επεξεργασία
ΔΦΑ : /panˈdemja/

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

pandemia (es) θηλυκό  Ουσιαστικό

επεξεργασία

pandemia (it) θηλυκό  Ουσιαστικό

επεξεργασία

pandemia (oc) θηλυκό  Προφορά

επεξεργασία
ΔΦΑ : /panˈdɛ.mja/
 

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

pandemia (pl) θηλυκό  Προφορά

επεξεργασία
ΔΦΑ : /pɐ̃.dɨˈmi.ɐ/


  Ουσιαστικό

επεξεργασία

pandemia (pt) θηλυκό  Ουσιαστικό

επεξεργασία

pandemia (fi)