Εσπεράντο (eo) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού Επεξεργασία

palacojn (eo)