ενικός         πληθυντικός  
onomatopée onomatopées

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

onomatopée (fr) θηλυκό