Εσπεράντο (eo) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος αντωνυμίας επεξεργασία

nin (eo)