Σουαχίλι (sw) επεξεργασία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

mwananchi (sw) αρσενικό