Αγγλικά (en) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

misdemeanor (en)

ΣημειώσειςΕπεξεργασία

Δεν υπάρχει ακριβής αντιστοιχία του όρου στο ελληνικό νομικό σύστημα, καθώς το πταίσμα τιμωρείται με ποινές έως ενός μηνός, ενώ το πλημμέλημα με ποινές έως πέντε ετών.