Πολωνικά (pl) Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

miecz 

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

miecz (pl) αρσενικό