Εσπεράντο (eo) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτου επεξεργασία

mian (eo)