Γερμανικά (de) επεξεργασία

  Ρήμα επεξεργασία

mißfallen (de)

es hat ihr mißfallen - δεν της άρεσε

Αντώνυμα επεξεργασία