Γαλλικά (fr) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού Επεξεργασία

mères (fr)