Αγγλικά (en) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού Επεξεργασία

longings (en)