Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

longings (en)