ενικός         πληθυντικός  
longing longings

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

longing (en) (μετρήσιμο και μη μετρήσιμο)

  Ρηματικός τύπος

επεξεργασία

longing (en)