Εσπεράντο (eo) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος αντωνυμίας επεξεργασία

lian (eo)