Επίθετο

επεξεργασία

labellar (en) (χωρίς παραθετικά)