Λετονικά (lv) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

koki (lv)