Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία

jouvencelles (fr)