Κλιτικός τύπος ουσιαστικού

επεξεργασία
      ενικός         πληθυντικός  
jouvencelle jouvencelles

jouvencelle (fr)