Σερβικά (sr) Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

jedan 

  ΑριθμητικόΕπεξεργασία

jedan (sr)Σερβοκροατικά (sh)Επεξεργασία

  ΑριθμητικόΕπεξεργασία

jedan (sh)