ενικός         πληθυντικός  
jacket jackets

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

jacket (en)