Κλιτικός τύπος επιθέτου

επεξεργασία
      ενικός         πληθυντικός  
inventrice inventrices

inventrice (fr)