Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

inertia (en)

  1. (φυσική) η αδράνεια (η ιδιότητα των σωμάτων να αντιστέκονται σε οποιαδήποτε μεταβολή της κινητικής τους κατάστασης)
  2. (μεταφορικά) η αδράνεια, η έλλειψη διάθεσης για ενέργεια, δράση