Γαλλικά (fr) Επεξεργασία

  ΕπίθετοΕπεξεργασία

incunable (fr)

  1. (τυπογραφία) που ανέρχεται στα πρώτα χρόνια της τυπογραφίας

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

incunable (fr)

  1. (τυπογραφία) τυπωμένο βιβλίο που χρονολογείται από πριν το 1500