Σλοβακικά (sk) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

heslo (sk) ουδέτερο

  1. το λήμμαΤσεχικά (cs)Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

heslo (cs) ουδέτερο

  1. το λήμμα
  2. o κωδικός, το συνθηματικό, το πιν