Ουσιαστικό

επεξεργασία

hawk (en)

  1. το γεράκι
  2. το γεράκι στην πολιτική
     αντώνυμα: dove