Εσπεράντο (eo)Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

 

  ΡήμαΕπεξεργασία

ρήμα halti
χρόνος μορφή ενεργητική
μετοχή
παθητική
μετοχή
ενεστώτας haltas haltanta haltata
αόριστος haltis haltinta haltita
μέλλοντας haltos haltonta haltota
υποθετική haltus - -
προστακτική haltu - -

halti (eo)



Ίντο (io)Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

halti (io)