Ολλανδικά (nl) Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

geluk 

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

geluk (nl)