Γαλλικά (fr) Επεξεργασία

  Κλιτή μορφή ουσιαστικούΕπεξεργασία

fous (fr)

  Κλιτή μορφή επιθέτουΕπεξεργασία

fous (fr)