Γαλλικά (fr) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

fous (fr)

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

fous (fr)