Γαλλικά (fr) Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

fourniture 

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

fourniture (fr) θηλυκό