Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Επίθετο επεξεργασία

forthcoming (en)

  1. προσεχής
  2. διαθέσιμος όταν χρειάζεται
  3. πρόθυμος για συνεργασία