ενικός         πληθυντικός  
fondue fondues

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

fondue (fr) θηλυκό  Ουσιαστικό

επεξεργασία

fondue (it)