Κλιτικός τύπος επιθέτου

επεξεργασία
      ενικός         πληθυντικός  
fédérée fédérées

fédérée (fr)