Εσπεράντο (eo)Επεξεργασία

  Ετυμολογία Επεξεργασία

eviti < evit- + -i

  ΡήμαΕπεξεργασία

ρήμα eviti
χρόνος μορφή ενεργητική
μετοχή
παθητική
μετοχή
ενεστώτας evitas evitanta evitata
αόριστος evitis evitinta evitita
μέλλοντας evitos evitonta evitota
υποθετική evitus - -
προστακτική evitu - -

eviti (eo)