Λατινικά (la) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικούΕπεξεργασία

evasionibus (la)