Ρουμανικά (ro) Επεξεργασία

  ΕπίθετοΕπεξεργασία

drept (ro)


  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

drept (ro)