Λατινικά (la) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος ουσιαστικού επεξεργασία

dominum (la) αρσενικό