Ετυμολογία

επεξεργασία
discedo < dis- + cedo

discedo (la)