Παλαιά γαλλικά (fro) επεξεργασία

  Ρήμα επεξεργασία

desfermer και desfremer

  • (για ένα παράθυρο ή μια πόρτα) ανοίγω